2013 ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2023ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರಾ ?

ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೊರವಯ್ಯನವರು ನುಡಿದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನುಡಿ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆಯಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!